CẶP NHIỆT ĐIỆN

Giá: Liên hệ

Cặp nhiệt điện là cảm biến nhiệt độ sử dụng lực từ hai loại kim loại khác nhau

Bằng cách nối 2 đầu của hai loại dây dẫn khác nhau lại với nhau để tạo thành 1 mạch kín, sự chênh lệch nhiệt độ ở một đầu tạo ra nhiệt điện.

Lực điện động tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ này. Một cảm biến nhiệt độ đo nhiệt độ sử dụng cường độ của lực điện động này được gọi là cặp nhiệt độ.

Tính năng của cặp nhiệt độ :

  1. Phản hồi nhanh, lỗi thấp và thời gian trễ tương đối thấp.
  2. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng để có thể sử dụng theo tình huống.
  3. Cảm biến nhiệt độ sử dụng lực điện động, do đó dễ dàng kiểm soát khuếch đại và chuyển đổi.
  4. Các cảm biến khác nhau bao gồm nhiệt kế điện trở

Mặc dù không có sự khác biệt rõ rệt giữa 2 cảm biến nhiệt độ, cả hai đều là cảm biến nhiệt độ sử dụng hệ số nhiệt độ và điện trở suất của vật liệu.

Nguyên lý hoạt động :

Hiệu ứng seebeck là một nguyên tắc trong đó sự khác biệt về điện áp và lực điện động được tạo ra bởi dong năng lượng ngay cả khi không có dòng điện chạy qua dây dẫn.