Giấy nhám vòng mài kim loại 3M 784F

Giá: Liên hệ

Mã đặt hàng: 3M 784F P120

Độ hạt: 120+

Kích thước: 10x330mm