Giấy note post it 3M 683-5KP-9KP

Giá: Liên hệ

  • Tên sản phẩm: Giấy note post it 3M 683-5KP-9KP
  • Kích thước: 44x12mm/44x6mm
  • Sản phầm gồm 2 loại giấy note tùy chọn vào mục sử dụng của mọi người