LÒ XO KHUÔN TẢI TRỌNG TRUNG BÌNH NAP

Giá: Liên hệ

Các dòng lò xo dùng cho khuôn mẫu với khả năng chịu tải trung bình màu đỏ được KOVISTECH chúng tôi cung cấp và phân phối tại Việt Nam