Nhiệt kế báo thức ChefAlarm

Giá: Liên hệ

  • Sử dụng đầu dò nhiệt độ Pro-Series ®
  • Bao gồm đầu dò nấu ăn nhiệt độ cao Pro-Series với cáp đến nhiệt độ tối đa 700 ° F
  • Bao gồm đồng hồ đếm ngược và đếm ngược
  • Các chữ số thực sự lớn và đèn nền
  • Có 9 màu
  • Được thiết kế tại Utah bởi ThermoWorks