Phim trong suốt OHP Printec V2200

Giá: Liên hệ

  • Tên sản phẩm: V2200-50
  • Tiêu chuẩn: A4
  • Kích thước: 210x297mm
  • Mục đích sử dụng: Phim cho hệ thống quang học trong suốt và các mục đích khác
  • Đơn vị đóng gói: 50 tờ
  • Máy in: Máy in Laser