Đồng hồ vạn năng Fluke 27 II True RMS

Giá: Liên hệ

  • Điện áp AC / DC lên đến 1000V
  • Dòng điện AC / DC lên đến 10A
  • Khả năng đo điện trở lên tới 50MΩ
  • Điện dung lên tới 9999
  • Tần số từ 40 Hz đến 30 kHz (27 II)
  • Nhiệt độ từ -200˚C đến 1090˚C (tùy thuộc vào cặp nhiệt điện)
  • Đo True RMS cho các giá trị AC