BỘ HIỂN THỊ ĐO LỰC UNIPULSE

Giá: Liên hệ

  • Chức năng so sánh biểu đồ (Chức năng so sánh tuần tự theo biểu đồ giới hạn đặt HI/LO với biểu đồ thực tế)
  • Chuẩn đoán đa điểm (chuẩn đoán OK/NOK có thể được thực hiện cùng lúc trên nhiều điểm. Tối đa 5 điểm)
  • Cài đặt thông số dễ dàng, cho phép bạn chọn trực tiếp trên màn hình cảm ứng
  • Lưu trữ dữ liệu đo lường và lưu giá trị cài đặt vào thẻ SD
  • Bộ hiển thị hỗ trợ thẻ SD, màn hình hiển thị đồ thị/dạng cảm ứng.