Đồng hồ kẹp kỹ thuật số RuoShui 606A

Giá: Liên hệ

Đồng hồ kẹp kỹ thuật số 606A AC

AC kẹp vạn năng: 600A

Chức năng ghi giá trị tối đa và tối thiểu được đo V

ới chức năng giữ dữ liệu, có đèn nền

Phạm vi kiểm tra tụ điện 1.000uF

Chức năng điện áp cảm ứng NCV